Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2011

feki
22:20
Play fullscreen
YouTube - Fresh footage of huge tsunami waves smashing town in Japan
Reposted byanjelinabanana anjelinabanana
feki
22:13
Play fullscreen
YouTube - New dramatic video: Tsunami wave spills over seawall, smashes boats, cars

March 12 2011

feki
20:28
feki
20:00
Play fullscreen
YouTube - Upcoming water in Miyagi (Japan 2011)
Reposted byoloss oloss

February 27 2011

feki
16:31

Skala temperatur

+ 20°C Jamajczycy zakładają swetry (jeśli je tylko mogą znaleźć).
+ 15°C Grecy włączają ogrzewanie (jeśli tylko je mają).
+ 10°C Amerykanie zaczynają się trząść z zimna. Rosjanie na daczach sadzą ogórki.
+ 5°C Można zobaczyć swój oddech. Włoskie samochody odmawiają posłuszeństwa. Norwedzy idą się kąpać do jeziora.
0°C W Ameryce zamarza woda. W Rosji woda gęstnieje.
- 5°C Francuskie samochody odmawiają posłuszeństwa
- 10°C Kot upiera się, że będzie spał z tobą w łóżku. Norwedzy zakładają swetry.
- 15°C W Norwegii właściciele domów włączają ogrzewanie. Rosjanie ostatni raz w sezonie wyjeżdżają na dacze.
- 20°C Amerykańskie samochody nie zapalają.
- 25°C Niemieckie samochody nie zapalają. Wyginęli Jamajczycy.
- 30°C Władze podejmują temat bezdomnych. Kot śpi w twojej piżamie.
- 35°C Zbyt zimno, żeby myśleć. Nie zapalają japońskie samochody.
- 40°C Planujesz przez dwa tygodnie nie wychodzić z gorącej kąpieli. Szwedzkie samochody odmawiają posłuszeństwa.
- 42°C W Europie nie funkcjonuje transport. Rosjanie jedzą lody na ulicy.
- 45°C Wyginęli Grecy. Władze rzeczywiście zaczynają robić coś dla bezdomnych.
- 50°C Powieki zamarzają w trakcie mrugania. Na Alasce zamykają lufcik podczas kąpieli.
- 60°C Białe niedźwiedzie ruszyły na południe.
- 70°C Zamarzło piekło.
- 73°C Fińskie służby specjalne ewakuują świętego Mikołaja z Laponii. Rosjanie zakładają uszanki.
- 80°C Rosjanie nie zdejmują rękawic nawet przy nalewaniu wódki.
- 114°C Zamarza spirytus etylowy. Rosjanie są wkurwieni.

przysłane mejlem

Reposted fromsawb sawb viaikari ikari
feki
16:29
9022 2384
Reposted fromwes wes viaikari ikari
feki
16:28

February 19 2011

feki
13:42

February 14 2011

feki
00:25
Reposted bymsbqxeah

February 13 2011

feki
20:22

February 12 2011

feki
17:56
Reposted byTsukipuki Tsukipuki

January 18 2011

feki
16:43
feki
16:38
feki
16:29
Reposted byfpletzshadowsbrianstormfirindusstrapflipovitschAnnaBananapulczynskiturbokolor

November 14 2010

feki
23:54
Reposted fromatydedrzewo atydedrzewo viaikari ikari

November 06 2010

feki
12:09
feki
12:05

October 26 2010

feki
13:14
6259 4f2f 500

October 22 2010

feki
21:35
feki
21:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl